Polisevilkår og betingelser

Vennligst sjekk betalingssiden og Min Konto på websiden du så på eller betalte din polise for å se vilkårene.

Det følgende er en oppsummering av fordelene som er vanlige i alle poliser utstedt av RentalCover.com. Nivået av dekning kan være begrenset på visse typer skader. Noen poliser er kun for biler (inkludert bildeling, erstatningskjøretøy ved ulykker og lånebiler fra verksted) mens andre også inkluderer firehjulstrekkere, campingbiler og bobiler. Vennligst se ditt polisedokument/polisebeskrivelse innenfor ditt tilbud eller polise.

Inkluderinger:

 • Dekker kostnader ved reparasjon av leiekjøretøy.
 • Ulykker med ett kjøretøy (og ulykker med flere kjøretøy).
 • Tyveri
 • Dekk, frontruter, frontlys.
 • Skader på tak og understell, inkludert veltede kjøretøy.
 • Påkjørsel av dyr.
 • Ulykker etter skumring.
 • Værrelatert skade (inkludert vannskade forårsaket av vær).
 • Skader påført ved rygging av kjøretøy.
 • Ytterligere sjåfører som nevnes på leieavtalen dekkes (poliseholder må også være i leieavtalen)
 • "Tap av bruk" (leverandørens tapte inntekt mens kjøretøyet er av veien for reparasjon).
 • Nøkkeltap/erstatning
 • Tauing
 • Kredittkortgebyr belastet av utleiefirmaene ved i tilfelle skader.
 • Administrasjonsgebyr belastet av utleiefirmaene i tilfelle en ulykke. 

Ekskluderinger:

De følgende generelle ekskluderinger gjelder. Hvis en type skade ikke er nevnt som en eksklusjon eller inklusjon dekkes det av din polise. 

 • Noen poliser dekker ikke bobiler, campingbiler, firehjulstrekkere, lastebiler og busser. Vennligst sjekk din polise og begrensing på størrelse og type kjøretøy.
 • Alle poliser ekskluderer skader som oppstår på veier som ikke er tillatt for reise av utleiefirmaet.
 • Dekker ikke skader som oppstår på kjøretøyet når vilkårene på leieavtalen har blitt brutt.
 • Dekker ikke skade påført av en hendelse som leder til en straffedom eller varsel ved krenkelse (som fartsbot) eller lignende.
 • Dekker ikke skade påført bilen ved total eller delvis neddykking i ferskvann eller saltvann, heller ikke relaterte utgifter som tauing.
 • Skade påført kjøretøyet av leierens forsettelige eller uaktsome opptreden eller overtredelse av noen lov eller forskrift som kontrollerer biltrafikken, heller ikke relaterte utgifter.
 • Noen poliser ekskluderer påfyll av feil drivstoff. Vennligst sjekk din polise (men sjekk også tanklokket!).

Inkluderinger og ekskluderinger er underlagt polisens vilkår. 

Selskapsledelse og regulering

Storbritannia

RentalCover.com er et handelsnavn av Cover Genius Ltd som har sitt registrerte kontor i Unit 6, 4 Ravey Street, London, EC2A 4QP, United Kingdom. Cover Genius Ltd er et selskap registrert i England og Wales under selskapsnr. 09408621. Cover Genius Ltd, er en utnevnt representant (FCA firma-referansenr. 681780) av Strategic Insurance Services Ltd, et firma som er registrert i England og Wales under selskapsnr. 02968515. Strategic Insurance Services Ltd er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority (Firma-referansenr. 307133), og har sitt registrerte kontor i 36-38 Botolph Lane, London, EC3R 8DE.

I Europa er våre poliser garantert av Inter Partner Assistance SA (IPA) som eies fullt ut av AXA Assistance Group. Inter Partner Assistance er et belgisk firma autorisert av den belgiske nasjonalbanken, og er underlagt begrenset regulering av Financial Conduct Authority (FCA registernr. 202664).

Australia

RentalCover.com er et handelsnavn av Cover Genius Ltd, ABN 43 159 983 598, registrert kontor er Level 2, 50 Bridge St Sydney NSW, 2000, Australia. I Australia, er våre poliser garantert av QBE Insurance (Australia) Limited ABN 78 003 191 035, AFS Lisensnr. 239545 of 2 Park Street, Sydney NSW 2000.

New Zealand

RentalCover.com er et handelsnavn av Cover Genius Limited, New Zealand selskapsnr. 4547898, registrert kontor er Level 3, 10 Custom Street East, Auckland, New Zealand. I New Zealand, er våre poliser garantert av QBE Insurance (Australia) Limited (AFS lisensnr. 239545).

Vilkår for betaling og kansellering 

Ved å klikke på knappen for betaling aksepterer du vilkårene og betingelsene for betaling og vilkårene for bruk som er beskrevet i dette dokumentet. På tidspunktet for betaling vil en konto opprettes og bekreftes med en e-post.  Kredittkortet ditt vil fratrekkes beløpet som vises på betalingssiden i valutaen som anvises. Alle gjeldende kredittkortgebyr vil også vises. Din kontoutskrift vil vise "RentalCover.com" som regningsutsteder.

Kansellering

Du kan si opp på et hvilket som helst tidspunkt dagen før avhenting. Etter å ha hentet kjøretøyet ditt kan polisen forlenges, men den kan ikke kanselleres, forkortes eller endres. Etter vellykket avbestilling vil en full refundering utstedes, inkludert alle kredittkortgebyr. 

Vilkår for bruk av websiden

Disse vilkårene legges til grunn for at du kan bruke denne websiden www.RentalCover.com. Partene i disse vilkårene er Cover Genius Limited of United Kingdom (4547898) i 35-41 Westland Place, London N1 7LP ("oss", "vi", og "vår"); og en sluttbruker, alle som bruker vår side ("du"). Disse vilkårene for bruk gjelder www.rentalcover.com, og alle våre websider eller sider hvor RentalCover.coms produkter er tilgjengelige (kollektivt referert til som "RentalCover.com" eller "siden" eller "partner side").

RentalCover.com er en webside som selger produkter for dekning av egenandel hos leiebiler ("tillatt formål"). Med hensynet å gi deg rett til å bruke siden, aksepterer du å kun bruke siden i samsvar med disse vilkårene. 

Vi gir deg en personlig lisens til å bruke denne siden. Dette dokumentet utgjør din lisens, vår polise for personvern og alle andre poliser vi publiserer på siden fra tid til annen. Du kan bare bruke siden under vilkårene i din lisens, og kun for tillatt hensikt. En betingelse under denne lisensen er at vi kan kontakte deg via e-post for grunner beskrevet i vår polise for personvern. Våre annonsører, samarbeidspartnere og andre brukere av siden kan sende deg en e-post for saker relatert til det "tillatte formålet".

Det er ditt ansvar å forsikre deg om at informasjonen du utgir er sann og riktig og oppdatert, og at du etterkommer alle gjeldende lover og vilkår av denne lisensen. Det er utelukkende ditt ansvar å forsikre deg om at produktet du bestiller, kjøper eller reserverer er passende til ditt tiltenkte formål, og du samtykker at vi behandler din personlige informasjon i samsvar med vår polise for personvern. Du garanterer også at du er autorisert til å bruke alle betalingsinstrumenter som du benytter for en betaling eller reservasjon, at leveringsadressen spesifisert i ditt kjøp hos våre annonsører og samarbeidspartnere er korrekt, og at du ikke har vært avhengig av noen representasjon gitt av oss. Du fritar oss fra ethvert krav som oppstår salg av varer.

Vi kan gi deg linker til eksterne websider fra vår side, hvor du erkjenner at vi ikke støtter eller anbefaler slike websider, og at slike websider ikke er en del av vår webside. Vi garanterer ikke at innholdet av informasjonen på slike websider er sant og korrekt, og at disse websidene ikke inneholder virus, trojanere og annen malware.

Du kan ikke bruke siden (eller annen programvare gitt på eller fra siden) til å misbruke, true, sjikanere eller forfølge noen, bryte loven eller tillate en annen person å bryte loven, skade eiendom inkludert immaterielle, skade noen, villede eller lure noen inkludert gjennom skapelse av 'falske' websider, fasilitere gjennomføringen av en skadelidende handling, eller brudd på kontrakt, tillate misbruk av noens konfidensielle informasjon, misbruk eller tillatelse for misbruk av noens personlige informasjon, sensitiv informasjon eller helseinformasjon, som definert i Privacy Act 1988 (personvernsloven), fasilitere eller engasjere seg i en handling som bryter med lovene som gjelder søppelpost, inkludert Spam Act 2003 (loven om søppelpost), bruk av andres pc uten deres tillatelse, tillate en mindreårig til å se eller ha tilgang til materiell som er upassende (eller ikke klassifisert for mindreårige) for mindreårige inkludert pornografi, sending eller distribuering av virus, ormer, trojansk eller annen ondsinnet kode, sende, endre eller skape en elektronisk beskjed (inkludert søppelpost) for å skjule den sanne identiteten til personen den stammer fra, innblanding i forsvarlig drift av en webside, blogg, nyhetsgruppe, forum eller chatteside, bruk av et eksternt system (som en mail server eller proxy server), uten autorisasjon fra eieren, for overføring av data, bruk av en tjeneste som en mail server eller proxy server, uten forsvarlig kontroll for å forhindre bruk av tjenesten av uautoriserte tredjeparter for overføring av data, kontroll eller medvirkning til et tjenestenektangrep, sende, vise eller publisere materiell som er uanstendig, støtende, injuriende eller potensielt ærekrenkende, vil stride mot andres immaterielle rettigheter, er sannsynlig for å egge seksuelt, religion eller rasehat, vold, diskriminering eller hets; og til tross for hva som måtte stå må du ikke innhente en annen person til å gjøre noen av de tingene som er forbudt under disse vilkårene. 

Enhver immateriell eiendom skapt ved bruk av siden hører utelukkende til personen som skapte den - men du tillater oss en ubegrenset, royaltyfri lisens til å bruke og vise alt som du (med vårt samtykke) skaper eller legger ut på siden. Du kan ikke bruke noe av vår immaterielle eiendom (inkludert vårt navn, logo eller innhold) uten vår skriftlige samtykke. Du må varsle oss umiddelbart hvis du blir oppmerksom på reklame på vår side som krenker immaterielle rettigheter til en tredjepart.

Du erkjenner at personene som bruker denne siden ikke er ansatt av oss, og at de ikke er våre agenter, partnere, fellesforetak eller autoriserte representanter - de er uavhengige, og at vi verken godkjenner eller garanterer for noe av innholdet i noe reklame, anmeldelser eller annet innhold på siden. Alle avtaler (annet enn disse vilkårene) som du inngår med en selger er direkte mellom deg og selgeren og ikke med oss. Til den grad det er tillatt av loven garanterer vi ikke at innholdet på siden er feilfri og vi er ikke en part i noen avtale om salg av varer på siden. Siden skal kun brukes som en guide og skal ikke benyttes som råd om markedskostnader av varer. Du må akseptere bruk av oss. Du må akseptere bruk av siden fra oss gjeldende disse erkjennelsene, og ingen av dem utgjør en defekt på siden.

Du fritar oss fra alle tap og krav i forhold til, eller ut ifra, slike saker du erkjenner eller deres konsekvenser. Bortsett fra uttrykte garantier i disse vilkårene, og i den grad loven tillater det, vi fraskriver oss alle uttrykte og underforståtte garantier i forhold til siden og alt på den (eller reklamert på den). I tilfelle brudd på disse vilkårene (eller noen del av lisensen for bruk av siden), eller annen forsømmelse som vi er ansvarlig for, eller brudd på en betingelse eller garanti som lovgivning hindrer oss i å ekskludere (som betingelse og garanti skal tilsvarende være inkludert), vårt ansvar til deg vil være begrenset, etter vårt valg, til AUD$100 eller hvis bruddet eller forsømmelsen relateres til:

 

 • erstatning av alle varer involvert eller leveranse av lignende varer;
 • reparasjon av slike varer;
 • betaling av kostnaden for erstatning av varene eller for anskaffelse av lignende varer; eller
 • betaling av kostnaden for å få varene reparert;

og:

 • hvis bruddet er relatert til tjenester
 • leveranse av tjenester igjen; og
 • betaling av kostnaden (for perioden for bruddet) for å få tjenesten levert igjen.

 


Vi er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for noen indirekte, sekundære eller følgelige tap eller tap av inntekt, tap av profitt, eller tap av handel som du eller noen andre lider.

Vi kan håndtere din personlige informasjon i samsvar med vår polise for personvern som endres fra tid til annen. Vi kan bruke din personlige informasjon for reklame- og markedsføringsformål inntil du etterspør å ikke motta slik informasjon. Du samtykker også oss til å sende deg e-post for å rådføre deg angående endringer på siden eller for å markedsføre siden eller våre tjenester til deg. Der hvor du får tak i personlig informasjon gjennom bruk av siden må du ødelegge den personlige informasjonen innenfor en fornuftig tid etter at du har brukt den for et formål tillatt av disse vilkårene. 

Vi kan avslutte eller suspendere din lisens til å bruke siden til ethvert tidspunkt hvor du bryter disse vilkårene eller for en annen grunn vi finner hensiktsmessig. I tillegg til andre rettigheter for avslutning kan vi avslutte din lisens til å bruke vår side til ethvert tidspunkt hvor vi ønsker å avvikle eller videreutvikle vår side. 

Hver part kan gi varsel via fax, til en offentlig tilgjengelig e-post eller post til vår registrerte firmaadresse. Et varsel ansees betjent hvis det er sendt: før klokka 12 på den andre virkedagen etter posting, hvis den sendes per e-post under arbeidstid når e-posten forlater senderens e-post server, og hvis det er utenfor arbeidstid klokka 09.00 den neste arbeidsdagen. Hvis via fax, ved levering av vellyykket senderapport av senderens fax, men hvis utenfor arbeidstid, klokka 09.00 den neste arbeidsdagen. Ethvert varsel som gis må være på engelsk.

Hvis en bestemmelse i denne avtalen er ulovlig eller i i strid med noen lov, deretter til omfanget av ulovlig art eller inkonsekvens, kan den bestemmelsen bli sett bort fra uten å påvirke resten av avtalen. 

Denne avtalen og enhver kontrakt som oppstår under den styres utelukkende av loven i New Zealand. Eventuelle rettslige begivenheter relatert til dem kan kun bli tatt til rett med jurisdiksjon i New Zealand.

Ingen rett under disse vilkårene kan fraskrives bortsett fra ved skriftlig varsel signert av parten som fraskriver den. Hvis en part overser et brudd av den andre parten ved ett eller flere tilfeller, er det ikke tatt som et samtykke for å begå fremtidige brudd. 

En henvisning til entall inkluderer flertall og vice versa. Hvor en ting er sagt for å inkludere en eller flere ting, er det ikke begrenset til de andre tingene. Det er ingen betydning i bruk av kjønnsspesifikk språk. En "person" inkluderer alle enheter som kan saksøke og kan saksøkes. En "person" inkluderer rettslig etterfølger til eller en representant av den personen. En henvisning til en lov omfatter enhver endring eller utskiftning av den loven.

Tilbakemelding om disse vilkårene og websiden kan sendes til theteam[at]rentalcover.com.

Få et tilbud på din neste tur

:
:
Gjelder for biler, varebiler, SUV-er, firehjulsdrevne kjøretøyer osv. (med 1 til 9 passasjerer) som ikke forutsetter spesielle førerkort eller ikke er for kommersiell bruk eller bruk off-road.