Jak to działa

Jak to działa

Z polisą RentalCover.com nie musisz kupować od dostawcy dodatkowej usługi obniżenia franszyzy - ograniczenia udziału własnego w przypadku kosztów niepokrywanych przez polisę Super CDW (znaną również jako ubezpieczenie od kolizji oraz pod wieloma innymi nazwami). Sprawdź nasz przegląd ubezpieczeń od franszyzy, aby określić, jaki poziom zabezpieczenia będzie Ci potrzebny.

W przypadku jakiejkolwiek szkody zapłacisz żądaną kwotę dostawcy, po czym zgłosisz szkodę do RentalCover.com w celu zwrotu danej kwoty. RentalCover.com jest autoryzowanym dystrybutorem ubezpieczeń dla wielu partnerów ubezpieczeniowych. Wszyscy partnerzy są starannie dobierani na podstawie ich zaangażowania w poprawę usług świadczonych osobom wypożyczającym samochody. Wszystkie produkty są sprawdzane na okoliczność wystąpienia ukrytych wyłączeń. Jeśli zapłacisz taką kwotę firmie wynajmującej, możesz zażądać jej z powrotem od RentalCover.com!